Vapaaehtoistehtävien kuvaukset

Majoitusvalvojat toimivat lähellä kisavieraita. Koulumajoitus on isossa roolissa yhteishengen muodostumisessa.

Majoitusvastaava

Majoitusvastaava vastaa 1-2 majoituskoulukohteesta. Hän voi toimia tarvittaessa myös vastuukoulunsa majoitusvalvojana. Hän vastaa oman koulunsa majoitusvalvojista ja heidän työvuoroistaan. Hän on koulunsa majoitusvalvojien esimies ja kuuluu muiden majoitusvastaavien ja majoituspäällikön kanssa majoitustiimin. Majoitustiimi valmistelee koulut jo alkuviikosta ja huolehtii että koulu jää turnauksen jäljiltä asianmukaiseen kuntoon.

Majoitusvalvoja

Majoitusvalvojan tehtäviin kuuluu mm. majoituskoulun päivä- ja yövalvonta, järjestyksen ylläpito, majoitukseen saapuvien joukkueiden vastaanotto ja päivisin koulun yleissiivouksesta huolehtiminen. Majoitusvalvojat lajittelevat, laittavat tarjolle ja takaisin säilytykseen päivittäin aamu- ja iltapalat pelaajille. Tehtäviin voi kuulua myös majoituskoulun kioskin myyntitehtäviä.

Tarkemmat työvuorolistat laaditaan lähempänä tapahtumaa, majoitusvalvojia tarvitaan kouluilla ympäri vuorokauden.

Ruokailusta löytyy tehtäviä monessa eri roolissa. Todellinen massaruokailu on koko tapahtuman näkyvin voimannäyte. Tapahtuman aikana jaetaan yli 55 000 lämmintä ruoka-annosta.

Vapaaehtoistyöntekijät vastaavat varastoista, ruuan jaosta, jakolinjastojen täytöstä, erityisruokavalioiden jaosta sekä jakolinjastojen ja ruokailutilan yleisestä siisteydestä ruokailun aikana. Kaikille ruokailutehtäviin tuleville järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta. Tehtävät eivät edellytä hygieniapassin suorittamista.

Aamu- ja iltapala syödään majoituskoululla, lounas ja päivällinen turnausalueella. Ruokailijoita on päivittäin noin 8 000/ateria.

Ruuanjakaja

Ruuanjakaja annostelee lautasille lounaan ja päivällisen lämpimät ruuat ja salaatit. Muut tarvikkeet ja ruoka-aineet ruokailijat keräävät itse linjastosta.

Linjastovastaava

Linjastovastaava vastaa oman linjastonsa osalta ruuan ja tarvikkeiden jatkuvasta täytöstä koko ruokailun ajan. Hän myös vastaa oman linjastonsa toimivuudesta ja yleisestä siisteydestä ruokailun aikana sekä ruokailutilan yleistoimivuudesta ja mm. vesipisteiden täytöstä.

Varastovastaava

Huolehtivat kuormien vastaanotosta, rahtikirjoista, varaston selkeydestä ja tavaran sujuvasta liikkumisesta.

Ruokatilan siivoustehtävät

Toimivat linjastovastaavien apuna sekä huolehtivat mm. ruokalinjastojen siisteydestä ja ruokailutilan yleissiivouksesta.

Tapahtuma-alueella on Power -kioskeja ja erillisiä jäätelömyyntipisteitä. Kioskeissa vapaaehtoistyöntekijät vastaavat myynnistä, kioskin siisteydestä ja myyntihyllyjen täytöstä. Kioskeissa myydään mm. kahvia, jäätelöä, virvokkeita, makeisia ja pullaa.

Kioskin välivarastoon tarvitaan myös vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka vastaavat kioskien täytöstä ja varaston riittävyydestä. Kioskien talkoolaisille järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta.

Power-kioskivastaava

Kioskivastaava vastaa oman kioskipisteensä myyjien työvuoroista, rahaliikenteestä, kioskin toimivuudesta ja tuotteiden riittämisestä ja on yhteydessä välivarastoon tuotetäydennysten osalta. Kioskivastaava raportoi päivän päätteeksi kioskipäällikölle.

Power-kioskimyyjä

Kioskimyyjä toimii kioskipisteessä asiakaspalvelutehtävissä, pääasiallisena tehtävänä myyntityö. Kioskimyyjät myös huolehtivat myös kahvin keittämisestä, tuotteiden esillelaitosta ja kioskin yleisestä siisteydestä.

Varastovastaava

Varastovastaava vastaanottaa kuormat, huolehtii varaston selkeydestä ja tavaran sujuvasta ja kontrolloidusta liikkumisesta. Varastovastaavat raportoivat kioskipäällikölle varastojen riittävyydestä päivittäin.

Varastolähetti

Toimittavat kioskien täydennystarpeet varastosta kioskeihin.

Tällä sektorilla on monipuolisia talkootehtäviä tarjolla. Talkoolaiset vastaavat siitä, että tapahtumaa varten rakennetaan ja puretaan 300 pelikenttää ja pelataan noin 5 000 ottelua. He vastaavat kenttien huollosta pelien aikana (rajat, verkot, kentät), kirjaavat ottelutulokset tulospalvelujärjestelmään jne. Kaikille kilpailu- ja kenttätoimintatehtäviin tuleville järjestetään muutama koulutustilaisuus, koulutusten määrä riippuu työnkuvasta.

Kenttävastaava

Jokaisella kenttävastaavalla oma nimetty pelialueensa. Hän huolehtii oman alueensa työvuoroista ja vastaa oman alueensa kenttätoiminnoista. Hän huolehtii myös otteluiden aikana yleisestä järjestyksestä ja tarvittaessa puuttuu ongelmatilanteisiin. Kenttävastaavalla on hyvä olla riittävä lentopallon sääntötuntemus ja Power Cupin sarjamääräysten tuntemus.

Kentänhoitaja

Kentänhoitajat huolehtivat kenttien kunnosta pelien ajan (rajaviivat, verkko, kiinnitykset) ja kenttien yleisestä siisteydestä. Kentänhoitajat ovat usein niitä henkilöitä, joilta pelaajat ja valmentajat kyselevät mitä moninaisimpia asioita juomapisteiden sijainnista apteekin aukioloaikoihin.

Lähetti

Lähetti vastaa päivittäin ottelupöytäkirjojen, pallojen, pillien ja kynien pussituksista kentittäin. Hän kuljettaa pussit kentille erillisen ohjeen mukaan ja vastaa mm. pallojen pelikunnosta.

Rakennustiimi

Vastaavat kenttien rakentamisesta ja purkamisesta, verkkojen, tolppien ja betoniporsaiden pystyttämisestä, kenttien mittaamisesta, rajojen merkitsemisestä sekä pallostopperiaitojen pystyttämisestä. Ovat tarvittaessa mukana koko tapahtuma-alueen rakentamisessa.

Tavarakuljetukset alkavat maanantaina ja tiistaina, jolloin kouluille viedään joukkueille jaettavat kisapassituotteet ym. tarvikkeet. Turnauksen aikana kuljetustarve on koulujen ruoka -ja kioskitarvikkeiden täydennykset. Tapahtuman aikana voi tulla yllättäviä kuljetustarpeita, jonka takia tarvitaan talkoolaisia valmiuteen.

Tiimivastaava

Tiimivastaava vastaa oman tiiminsä siivoojien työvuoroista ja vastaa siivouksen toimivuudesta. Raportoi päivän päätteeksi siivouspäällikölle. Tiimivastaava osallistuu siivoustehtäviin.

Ulkosiivoustiimi 

Huolehtii koko tapahtuma-alueen yleissiivouksesta: pelialueet (yhdessä kenttähenkilöstön kanssa), ruokailun jätehuolto, wc-tilojen paperitäydennykset ja irtoroskat, kioskialueet ja tapahtuma-alueen lähialueet. Mahdollisesti myös avajaisten jälkeinen siivous. Ulkosiivoustiimit vastaavat irtoroskien keräämisestä ja yleissiisteydestä sekä huolehtivat, että kulkureitit pysyvät esteettöminä. Päivisin siivoustiimi partioi alueella keräten irtoroskat roskiksiin ja huolehtien kioskiroskisten tyhjennyksistä päivän aikana. Pelien päätyttyä siivoustiimi siivoaa pelialueet irtoroskista sekä toimittaa kentiltä löytyvät tavarat löytötavarapisteeseen Power Infoon.

Sisätilojen siivoustiimi 

Huolehtii ruokailutilan siivouksesta ruokailujen välillä (ruokailupöytien pyyhkiminen, lattian siivous ja biojäteastioiden järjestäminen tyhjät/täydet), sisällä sijaitsevien vessatilojen paperitäydennykset ja irtoroskat. Kaikki siivoustiimit osallistuvat myös sunnuntain loppusiivoukseen.Siivouksen vapaaehtoistyöntekijöille järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta ennen tapahtumaa.

Viestintätiimi vastaa tapahtuman päivittäisestä sosiaalisesta mediasta, uutisoinnista, valokuvaamisesta ja infojen tiedottamisesta. Osana viestintätiimiä toimii myös tapahtuma-alueen kisaradio.

Viestintätiimiin kaivataan innokkaita tekijöitä. Sinulla ei tarvitse olla aiempaa kokemusta tapahtumaviestinnästä, kunhan omaat halua oppia uutta ja osaamista reagoida nopeastikin muuttuvissa tilanteissa. Tässä on upea mahdollisuus oppia lisää suuren tapahtuman viestinnästä.

Viestintätiimi

Viestintätiimi vastaa tapantuman viestinnästä sen eri kanavissa (TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, nettisivut). Myös Power App päivitykset kuuluvat viestintätiimille. Sosiaalisen median lisäksi tapahtumapäivinä tuotetaan muutamia artikkeleita, sekä päivittäinen koontiartikkeli. Tehtäviin kuuluu myös kuvaajien kuvien lajittelu. Tiimiä johtavat Power Cupin ja paikallisen järjestäjän viestintä ja markkinointi vastaavat. Viestintätiimi tekee tiivistä yhteistyötä kisaradion kanssa.

Valokuvaaja

Ottaa valokuvia viestintätiimin sekä median käyttöön. Tarkoituksena on ikuistaa koko tapahtumaa monipuolisesti (talkootyötä, pelaamista, majoittumista, ruokailuja, oheisohjelmia, kisavieraita, yhteistyökumppaneita). Tehtävään toivotaan henkilöitä, joilla on aiempaa kokemusta valokuvaksesta tai on harrastanut valokuvausta. Kuvien tallennus useamman kerran päivässä ja toimitus ohjatulla tavalla viestintätiimille.

 

Apukuuluttaja

Kisaradion ”kakkoskuuluttaja”, pääkuuluttajan avustaminen. Avustaa kisaradion kuuluttajaa mm. infojen kuulutuksessa, sekä kerää terveisiä powerilaisille eri kanavista.

Tapahtumaan tarvitaan kiertävä tuomaritiimi, joka auttaa, jos jostain puuttuu tuomari esimerkiksi pelien venymisen takia. Myös sunnuntain finaaleissa tarvitaan talkootuomareita. Tuomarin tulee tuntea lentopallon säännöt.

Turvallisuustiimi 

Huolehtii koko tapahtuman turvallisuudesta ja järjestyksestä niin kenttäalueella kuin avajaisissa ja lauantain iltatapahtumasta. Turvallisuustiimi koostuu järjestyksenvalvojista (kortillisia ja kortittomia), jotka vastaavat järjestyksen säilymisestä ja kulunvalvonnasta pelien ja oheisohjelmien aikana. Muutamia järjestyksenvalvojia tarvitaan päivittäin myös ruokailuun tulevien ohjaamiseen, sekä tarkistamaan ruokailijoiden kisapassit ennen ruokailua.

Vartiointitiimi 

Huolehtii tapahtuma-alueen vartioinnista iltaisin ja yöaikaan. Vartioitavaan alueeseen kuuluvat kenttäalueet, kioskiteltat, myynti- ja esittelyteltat, esiintymislavat jne.

Liikenteenohjaustiimi 

Huolehtii liikenteen sujumisesta turnausalueen lähiympäristössä ja parkkialueilla, avajaisissa ja lauantain iltatapahtumassa. Liikenteenohjaustiimi vastaa myös bussiparkin toimivuudesta ja oikeasta parkkeeraamisesta sekä huoltoajon sujuvuudesta (mm. päivittäinen ruokahuolto).

Näihin tehtäviin ilmoittautuneille järjestetään 1-2 koulutustilaisuutta ennen tapahtumaa.

Kansainvälisen joukkueen opas toimii ulkomailta saapuville joukkueille oppaana koko tapahtuman ajan. Oppaan tehtävinä ovat joukkueiden opastaminen ja heidän kysymyksiin vastaaminen tapahtumaa ennen ja sen aikana.

Vapaaehtoishaku on käynnissä!

Lisätietoja:

Kimmo Räsänen Vapaaehtoisvastaava
vapaaehtoiset@powercup.fi
040 6703 494