SÄÄNNÖT D-JUNIORIT: SUPER- JA TSEMPPISARJAT

Pelin tarkoitus

Lentopallo on joukkuepeli, jota pelaa kaksi joukkuetta verkon kahtia jakamalla pelikentällä. Peliajatus on, että kumpikin joukkue lyö pallon sääntöjen mukaisesti verkon yli yrittäen saada sen koskettamaan vastustajan kenttää sekä estää palloa koskettamasta omaa kenttää.

Pelikenttä ja välineet

  • pelikentän pituus:
    D-pojat ja tytöt Supersarjassa on n. 13,4m x 6,1m
    D-pojat ja tytöt Tsemppisarjassa on n. 13,4m x 6,1m
  • iskurajan etäisyys on 2-2,2 m keskilinjasta
  • Verkon korkeus:D-pojat ja tytöt Supersarja 4vs4- peli 200 cm
    D-pojat ja tytöt Tsemppisarja 3vs3 -peli 200 cm
  • pelipallona käytetään Mikasa V400W minipalloa

Pelin kulku

Joukkueet voivat olla tyttö-, poika- tai sekajoukkueita. Sekajoukkueet ilmoittautuvat poikien sarjaan. Joukkueeseen kuuluu Tsemppisarjassa vähintään 3 pelaajaa, Supersarjassa vähintään 4 pelaajaa.

Tiikerisarja

Kentällä on kerrallaan kolme pelaajaa. Kiertovaihto suoritetaan siten, että II paikan pelaaja poistuu kentältä, III paikan pelaaja siirtyy II paikalle (aloitussyöttämään), IV paikan pelaaja siirtyy III paikalle. Pelaaja numero 4 tulee vaihdosta IV paikalle. Seuraavan aloituksenvaihdon tapahtuessa suoritetaan kiertovaihto kuten edellä ja pelaaja numero 5 tulee vaihdosta IV paikalle seuraavaksi pelaaja numero 6 jne. Mikäli joukkueeseen kuuluu pelaajia 4 tai enemmän, tulee joukkueen käyttää kiertovaihtoa. Kiertovaihdolla tarkoitetaan pelaajien säännöllistä kiertämistä myös kentän ulkopuolisten pelaajien osalta.

Mikäli joukkueeseen kuuluu vähintään 5 pelaajaa, tulee joukkueen valmentajan ilmoittaa ennen jokaisen erän alkua, monenko pelaajan kiertovaihtoa joukkue tulee käyttämään kussakin erässä. Joukkueelle sallitaan 4 pelaajavaihtoa/erä. Saman pelaajan saa vaihtaa vain kerran kentälle ja sieltä pois saman erän aikana. Kiertovaihdossa kentän ulkopuolella olevaa pelaajaa ei voi vaihtaa kentälle.

Supersarja

Kentällä on kerrallaan neljä pelaajaa. Pelipaikoilla II, III ja IV olevat pelaajat ovat etupelaajia ja voivat suorittaa hyökkäyslyönnin verkon yläpuolelta verkolla. Pelipaikalla I oleva pelaaja on takapelaaja ja hän ei voi hyökätä etukentältä verkkopinnan yläpuolelta. Kiertovaihto suoritetaan siten, että I paikan pelaaja poistuu kentältä, II paikan pelaaja siirtyy I paikalle, III paikan pelaaja siirtyy II paikalle ja IV paikan pelaaja III paikalle. Pelaaja numero 5 tulee vaihdosta IV paikalle. Seuraavan aloituksenvaihdon tapahtuessa suoritetaan kiertovaihto kuten edellä ja pelaaja numero 6 tulee vaihdosta IV paikalle seuraavaksi pelaaja numero 7 jne. Mikäli joukkueeseen kuuluu pelaajia 5 tai enemmän, tulee joukkueen käyttää kiertovaihtoa. Kiertovaihdolla tarkoitetaan pelaajien säännöllistä kiertämistä myös kentän ulkopuolisten pelaajien osalta.

Mikäli joukkueeseen kuuluu vähintään 6 pelaajaa, tulee joukkueen valmentajan ilmoittaa ennen jokaisen erän alkua, monenko pelaajan kiertovaihtoa joukkue tulee käyttämään kussakin erässä. Joukkueelle sallitaan 4 pelaajavaihtoa/erä. Saman pelaajan saa vaihtaa vain kerran kentälle ja sieltä pois saman erän aikana. Kiertovaihdossa kentän ulkopuolella olevaa pelaajaa ei voi vaihtaa kentälle.

Pistelasku

D-nuorten sarjoissa ottelut pelataan kahden voittoerän peleinä 25 pisteeseen juoksevalla pistelaskulla. Erävoittojen ollessa tasan 1-1 pelataan kolmas erä 15 pisteeseen. Erävoittoon vaaditaan 2 pisteen ero ilman pistekattoa.

Aloitus ja aloituksen vastaanotto

D-nuorissa toteutetaan aloitussyöttösääntöä, joka on tuttu myös tenniksen tie break – peleistä:

Peliä ennen arvotaan ensimmäisen erän ensimmäisen pallon aloittava joukkue.
Ensimmäiseksi aloittavasta joukkueesta (Joukkue A) 1- paikalla oleva pelaaja syöttää ensimmäisen syötön.
Yhden pelatun pisteen jälkeen aloitussyöttövuoro siirtyy toiselle joukkueelle (Joukkue B) riippumatta siitä kumpi voitti pisteen. Joukkue B tekee kiertovaihdon heti ensimmäisen pelatun pisteen jälkeen. Joukkueen B sama pelaaja syöttää toisen ja kolmannen syötön (riippumatta siitä kumpi joukkue voittaa pisteet).
Kolmannen pelatun pisteen jälkeen aloitussyöttövuoro siirtyy taas Joukkueelle A, joka tekee kiertovaihdon ennen neljännen syötön aloittamista. Joukkueen A sama pelaaja syöttää kaksi seuraavaa syöttöä (riippumatta kumpi joukkue voittaa pisteet)
Samalla tavalla erän loppuun, eli aina kahden pelatun pisteen jälkeen syöttövuoro vaihtuu toiselle joukkueelle, joka tekee kiertovaihdon ennen syöttövuoronsa aloittamista.

Toisen erän aloitussyötöt aloittaa Joukkue B ja kolmanteen erään arvotaan aloittava joukkue. Kolmannessa erässä aloitussyöttösääntö toimii samoin kuin kahdessa ensimmäisessä erässä.

Power Cupissa D-junioreilla on käytössä vapaa aloitus, eli pelaajilla on mahdollisuus syöttää yläkauttasyötöllä. Luonnollisesti myös alakauttasyöttö sallitaan. Molemmissa D-junioreiden sarjassa on käytössä pakollinen hihavastaanotto. Hihavastaanotto tarkoittaa kahden käden hihalyöntiä tai 1- tai 2-käden tiikeriä tai kierähdystä.

Aloitussyöttö tapahtuu koko kentän takarajan levyiseltä aloitusalueelta. Käsialoitus alakauttasyötössä on sallittu.

Sijoittuminen aloituksen vastaanotossa

Tsemppisarja

Pelaajien II-, III- ja IV- paikalla tulee aloitussyötön hetkellä sijoittua verkon suuntaisesti oikeaan järjestykseen siten, että II paikan pelaajan tulee olla III paikan pelaajan oikealla puolella lähempänä oikeaa sivurajaa ja vastaavasti III paikan pelaajan tulee olla IV paikan pelaajan oikealla puolella. Pelaajien etäisyyttä verkosta ei ole määritelty, eli III paikan pelaajan ei tarvitse olla lähempänä verkkoa kuin II ja IV paikan pelaajien.

Supersarja

Aloituksen tapahtuessa kummalta puolen verkkoa tahansa, täytyy I paikan pelaajan olla II paikan pelaajan takapuolella. I paikan pelaaja voi olla III ja IV paikan pelaajien etupuolella vastustajan aloittaessa (omalla syötöllä I paikan pelaaja on luonnollisesti takarajan takana). Tämä mahdollistaa esimerkiksi takapassarilla pelaamisen harjoittelun. Kaikkien etupelaajien, eli II paikan, III paikan ja IV paikan pelaajien tulee aloitussyötön hetkellä sijoittua verkon suuntaisesti oikeaan järjestykseen siten, että II paikan pelaajan tulee olla III paikan pelaajan oikealla puolella lähempänä oikeaa sivurajaa ja vastaavasti III paikan pelaajan tulee olla IV paikan pelaajan oikealla puolella (kuva 2). Etupelaajien etäisyyttä verkosta ei ole määritelty, eli III paikan pelaajan ei tarvitse olla lähempänä verkkoa kuin II ja IV paikan pelaajien.