Suomen Lentopalloliitto on julistanut jäsenseurojensa haettavaksi vuoden 2023 ja 2024 Power Cup -tapahtumien paikallisjärjestelyoikeudet.

Vuosi 2020 jää historiaan kesänä, jolloin Power Cup tapahtumaa ei voitu toteuttaa korona epidemiasta johtuen. Power Cup tapahtuma pelataan nyt Salossa vuonna 2021 ja näin ollen ensi kesälle Kauhavalle suunniteltu tapahtuma siirtyy vuodelle 2022.

Power Cup on maailman suurin lasten ja nuorten lentopallotapahtuma. Vuoden 2023 ja 2024 tapahtuman järjestelyoikeuksia voi hakea mikä tahansa Suomen Lentopalloliiton jäsenseura tai jäsenseurat yhdessä. Power Cup pelataan 2021 Salossa ja 2022 Kauhavalla.

Turnausten alustavat ajankohdat ovat 8.-11.6.2023 ja 6.-9.6.2024.

Turnauksen osallistujamäärä on n. 7 500-8 500 pelaajaa ja huoltajaa. Kokonaiskävijämäärä nousee yli 10 000 henkilön, kun mukaan lasketaan vierailijat, katsojat ja talkoohenkilökunta.

Turnauksen onnistuminen vaatii paikallisjärjestäjiltä seuraavia asioita:

 • Kaupungin tai kunnan tuki ja toimiva yhteistyö
 • 8 500 osallistujalle veloituksetta. Ruokailupaikan tulee sijoittua siten, että se on kävelymatkan päässä kaikista pelialueista.
 • Koulutason majoitus 8 500 osallistujalle veloituksetta.
 • Noin 300 nurmi-, tekonurmi- tai hiekkapintaista ulkokenttää yhtenäisellä alueella veloituksetta.
 • 600-700 vapaaehtoisen toimitsijan viikon työpanos.
 • Tapahtumapaikalla on oltava turnauksen järjestämiseen tarvittavat oheistilat veloituksetta.
 • Pelialueiden läheisyydessä on oltava riittävästi pysäköintitilaa, ja liikennejärjestelyt on huomioitava tarkasti.

Paikallisena järjestäjänä toimiva seura vastaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti:

 • Majoituksen organisoinnista ja valvonnasta.
 • Kenttien rakentamisesta ja huollosta.
 • Ruuan jakelusta (aamu- ja iltapalat, lounas ja päivällinen).
 • Kioskitoiminnan hoidosta.
 • Siivouksesta.
 • Oheisohjelmien käytännön järjestelyistä yhdessä Lentopalloliiton kanssa.
 • Järjestyksenvalvojatoiminnoista, liikenteenohjauksesta, ensiavusta ja alueen vartioinnista.
 • Paikallisesta tiedotuksesta, viestinnästä ja markkinoinnista.
 • Talkoolaisten rekrytoinnista, koulutuksesta ja mahdollisista kustannuksista.

Paikallisjärjestäjät huolehtivat siitä, että kaikki suorituspaikat ovat veloituksetta järjestäjien käytössä ja täyttävät turnauksen laatuvaatimukset.

Suomen Lentopalloliitto vastaa sekä taloudellisesti että toiminnallisesti

 • Valtakunnallisista yhteistyökumppanuuksista.
 • Kansainvälisistä suhteista.
 • Turnauksen ja kansainvälisestä markkinoinnista.
 • Ruokatarvikkeiden hankinnasta.
 • Oheisohjelmakokonaisuudesta, oheisohjelmapalvelujen hankinnasta, Power-torin tapahtumista ja myyntipaikoista.
 • Kisapassiin liittyvien tuotteiden ja palvelujen hankinnasta.
 • Kilpailutoimintaan liittyvien välineiden hankinnasta.
 • Turnauksen otteluohjelmien laatimisesta ja tulospalvelusta.
 • Asiakaspalvelusta ja ilmoittautumisista.
 • Tapahtuman sisällöstä ja kehittämisestä.

Lentopalloliitto maksaa järjestävälle seuralle järjestelykorvausta. Turnauksen tarkemmista järjestelyistä ja järjestelykorvauksista sovitaan Suomen Lentopalloliiton ja paikallisjärjestäjien välisellä sopimuksella. Tapahtuman omistaa ja sitä johtaa Suomen Lentopalloliitto ry.

Hakumenettely

Vapaamuotoiset kirjalliset hakemukset tulee lähettää Lentopalloliittoon 30.9.2020 mennessä osoitteella: Suomen Lentopalloliitto / Riia Martinoja, Valimotie 10, 00380 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen: riia.martinoja@lentopalloliitto.fi

Hakemuksessa tulee ilmetä järjestävä seura tai seurat, oleellisimmat tapahtumapaikat kuten pelialueet, ruokailupaikka sekä majoituskoulujen määrä ja sijoittuminen. Hakemukseen on hyvä liittää myös kuvia pelialueista ja tapahtumapaikoista. Hakemuksessa on hyvä huomioida myös vierailijoiden majoitusmahdollisuudet. Hakemuksen voi määritellä koskevan joko ainoastaan vuotta 2023 tai vuosia 2023 ja 2024.

Liitteenä tulee olla kaupungin tai kunnan puoltava lausunto ja vahvistus tarvittavien tapahtumapaikkojen ja tilojen veloituksettomasta käytöstä.

Paikkakunnilla suoritetaan katselmus kevään 2021 aikana. Päätös 2023 ja 2024 Power Cup paikkakunnista tehdään Lentopalloliiton hallituksessa ja se julkistetaan keväällä 2021.

Tiedustelut

Riia Martinoja, Johtaja – Tapahtumat, markkinointi ja myynti, riia.martinoja@lentopalloliitto.fi, p. 040 5551 597
Anna Komu, Tapahtumapäällikkö Power Cup,
anna.komu@lentopalloliitto.fi, p. 050 4949 504